Käyttöehdot

Tarkistettu: 2018-05-24

1. Yleiset

1.1. Nämä ehdot liittyvät Binogi Finland Oy:n (”Binogi”) tarjoamaan sähköiseen opetusmateriaaliin Binogi.fi (”Palvelu"), sähköposti: support@binogi.fi. Nämä ehdot katsotaan osaksi käyttäjän ja Binogin välistä sopimusta. 1.2. Termi "käyttäjä" viittaa mihin tahansa henkilöön tai lailliseen yhteisöön, joka on luonut käyttäjätilin sovellusalustaan Binogi.fi

2. Määritelmät

Käyttäjätiedot: Tiedot, jotka liittyvät käyttäjän (i) palvelun käyttöön ja (ii) käyttäjätileihin, nimiin, tiedostoihin tai sähköisiin tiedostoihin, jotka tarjoaa Binogi.

Palveluehdot: Nämä yksityisyyskäytännön sisältävät palveluehdot, jotka käyttäjän tulee hyväksyä palvelun käyttämiseksi.

Dokumentointi: Kaikki dokumentointi liittyen palveluun, jonka Binogi tarjoaa käyttäjälle, joko paperisessa tai sähköisessä muodossa.

Virhe: Kaikki toistuvat ja huomattavat virheet, jotka liittyvät palvelun toimintaan dokumentoinnin mukaisesti.

Verkkosivu: Verkkosivu binogi.fi

Henkilökohtaiset tiedot: sellainen tieto, joka voidaan jäljittää fyysiseen henkilöön.

3. Saatavuus

3.1. Palvelu tarjotaan käyttäjälle vain, kun nämä ehdot on hyväksytty. Saattaa ilmetä tilanteita, jolloin verkkosivu ei ole saatavilla, sisältäen mutta ei rajoittuen huoltoon ja tapahtumiin, jotka eivät ole Binogin hallinnassa, jolloin Binogia ei voida pitää vastuussa olevana.

4. Käyttäjän oikeudet

4.1. Nämä ehdot hyväksymällä Binogi myöntää käyttäjälle yleisen, siirtämättömissä olevan oikeuden tilata palvelun, sisältäen mahdollisuuden kirjautua sisään ja käyttää saatavilla olevia materiaalia ja palveluja osana palvelua.

5. Käyttäjän rajoitukset

5.1. Jäljempänä olevan 5 artiklan 2 kohta, Käyttäjä ei saa suoraan, epäsuorasti, yksin tai toisen osapuolen kanssa (i) kopioida, purkaa, takaisinmallintaa tai uudelleenkerätä tietoa palvelusta tai mistään verkkosivun materiaalista, (ii) muokata, luoda johdannaistyötä perustuen palveluun tai sen kääntämiseen, (iii) sopia, myydä, vuokrata, antaa osamaksulla, siirtää tai myöntää mitään oikeuksia palveluun, tai muutoin kaupallisesti hyödyntää palvelua toisen osapuolen hyväksi.

Käyttäjä suostuu olemaan suorittamatta mitään yllä olevista toimista tai aiheuttaa tai antaa minkään kolmannen osapuolen tehdä tai yrittää tehdä mainittuja toimia.

6. Käyttäjän velvollisuudet

6.1. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilistä, käyttäjän tunnuksesta, salasanoista ja muusta tiedosta, jota käytetään palvelun käytössä. Käyttäjän tulee käsitellä sellaista tietoa turvallisella tavalla estääkseen palvelun väärinkäytön.

6.2. Käyttäjä ei saa tallentaa tai ladata laitonta, säädytöntä tai muutoin kyseenalaista materiaalia tai tietoa palveluun, tai muutoin käyttää palvelua vastoin sen käyttöehtoja; tai lähettää, siirtää, tai tallentaa viruksia, trojanilaisia tai muita haittaohjelmia, keskeyttää tai häiritä palvelun saatavuutta, tai yrittää valmistella tai käyttää palvelua tai siihen liittyviä järjestelmiä näiden ehtojen vastaisesti.

6.3. Käyttäjä vahvistaa, että hän ymmärtää, ja hyväksyy kaikki tekniset vaatimukset käyttääkseen palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

7. Binogin velvollisuudet

7.1 Binogin tarjoaa käyttäjälle pääsyn verkkosivustolle ja palveluun. 7.2. Binogin ei takaa palvelua. Erityisesti Binogilla ei ole velvoitteita, jotka liittyvät käyttäjän oppimiseen, palvelun laatuun tai sen yhteensopivuuteen opetusmateriaalin kanssa, jota käyttäjä saa koulussa. 7.3. Kolmannen osapuolen sovellukset ja integraatiot: Binogi ei tee mitään esityksiä, takaa tai kannusta käyttämään kolmansien osapuolten sovelluksia tai integrointeja tai muita tuotteita, tekniikoita tai palveluita, joita kolmas osapuoli tarjoaa sivuston kautta. 7.4. Binogi saattaa esitellä uusia ominaisuuksia tai toimintoja palvelun yhteydessä, ja nämä saattavat liittyä uusiin, kaupallisiin ehtoihin. Käyttäjällä on sitten mahdollisuus, mutta ei velvollisuus, pyytää käyttöoikeutta näihin uusiin ominaisuuksiin. 7.5. Binogi suorittaa ajoittain ja rajoitetun ajan huoltotoimia, joiden aikana verkkosivusto, mukaan lukien palvelimet ja vastaavat laitteet, eivät ole käyttäjän käytettävissä ("Tuki-ikkunat").

8. Premium-käyttäjätili

8.1. Voidakseen käyttää kaikkea materiaalia ja tietovisoja verkkosivulla, käyttäjillä on mahdollisuus ostaa Premium-käyttäjätili siinä tapauksessa, että käyttäjätili ei ole käyttäjän koulun tai laitoksen kautta. Premium-käyttäjätilin voi tilata ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen support@binogi.fi. Premium-käyttäjätili uusitaan vuosittain, jos sitä ei keskeytetä.

9. Henkilöiedot ja tietoturvallisuus

9.1. Palvelun tarjoamiseksi Binogin täytyy käsitellä tiettyjä henkilökohtaisia tietoja. Binogin tietojenkäsittely on sovellettavan yksityisyyskäytännön ja GDPR:n (2016/679) mukaista.

10. Immateriaalioikeudet

10.1. Palvelua suojaavat immateriaalioikeudet, kuten patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit, muotoiluoikeudet ja tietokantaoikeudet (sui generis). Kaikki Binogin tutkimushankkeisiin ("immateriaalioikeudet") liittyvät immateriaalioikeudet ovat Binogin tai sen lisenssinantajien omaisuutta.

10.2. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että käyttäjän oikeudet ja immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet rajoittuvat näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettyihin oikeuksiin eivätkä sisällä muita tai implisiittisiä lisenssejä tai oikeuksia.

11. Sekalaiset

12.1. Käyttäjä ei saa siirtää tai antaa näillä ehdoilla myönnettyjä tai luovutettuja oikeuksia tai velvoitteita ilman Binogin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12.2. Binogi voi luovuttaa ja siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeudet tai velvollisuudet, mukaan lukien käyttäjätiedot ja henkilötiedot, milloin tahansa (i) Binogin, (ii) palvelun tai (iii) osan Binogin osakkeiden myynnistä. jotka voisivat kohtuudella vaatia tällaisten oikeuksien tai velvollisuuksien siirtämistä. Myynti voidaan toteuttaa sulautumisen, omaisuuden myynnin, osakkeiden siirron tai minkä tahansa Binogin hallintaan vaikuttavan tapahtuman kautta ja / tai palvelua pidetään tässä jaksossa tarkoitettuna myyntinä. Käyttäjällä on 30 päivän kuluessa myynnistä oikeus irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti.

12. Muutokset

13.1. Binogilla on oikeus säännöllisesti tehdä muutoksia näihin ehtoihin niin kauan kuin muutokset ovat kohtuullisia käyttäjän kannalta. Käyttäjää tiedotetaan asianmukaisesti tällaisista muutoksista.