Osallistu Kieliprojektiin

Haluaako kuntasi liittyä Kieliprojektiin ja olla osana sitä sekä kehittää tietoa, työkaluja ja käytäntöjä uusien opiskelijoiden vastaanottamiseksi?

Tämän saat osallistuvana kuntana:

 • Rajaton pääsy kaikkeen koulutusmateriaaliin suomen ja ruotsin kielellä kaikille kuntien yläasteen opiskelijoille kolmeksi vuodeksi. Tämä sisältää kaikki yhdeksän oppiainetta alusta alkaen.
 • Rajaton pääsy koko kielipakettiin, jossa on vähintään viisi kieltä suomen ja ruotsin lisäksi tekstissä, puheessa ja harjoituksissa. Lisäksi materiaalia luodaan jatkuvasti uusille kielille.
 • Kuntien ja koulujen välisiä seminaareja ja tietojen vaihtoa joka lukukausi. Seminaareissa keräämme kokemuksia ja toiveita, joiden perusteella kehitämme metodeja, teknologiaa ja sisältöä.
 • Yhteys Kieliprojektin tutkijoihin ja käyttäjäkouluttajiin.

Kunnat tarjoavat tämän:

 • Projektin yhteisrahoittamisen kolmeksi vuodeksi.
 • Opettajat, mentorit ja oppiaineiden ammattilaiset, jotka haluavat kokeilla, arvioida ja jakaa heidän kokemuksiaan.
 • Tutkijoille mahdollisuuden haastatteluihin ja kerätä nimetöntä tietoa opiskelijoiden tuloksista tulosten seuraamiseksi ja tallentamiseksi.

Osallistuvana kuntana saat seuraavat hyödyt:

 • Lisääntyneet edellytykset kaikille opiskelijoille, huolimatta heidän taustoistaan, hyödyntää koulutusta tasa-arvoisella maaperällä.
 • Inspiraatiota uusien opetusmetodien käyttöön.
 • Korkealaatuisen tuen suomea uutena kielenä oppiville.
 • Opiskelijoiden motivaatio oppimiseen kasvaa.
 • Oppilaat, joiden omakieli on muu kuin suomi tai ruotsi, pystyvät saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteet nopeammin.
 • Tasaisesti paremmat tulokset ja enemmän osaavia opiskelijoita toisella koulutusasteella.

Ohje osallistumiseen Kieliprojektissa

Kieliprojektiin liittyvä kunta voi vapaasti valita projektiin osallistuvat yksiköt, jotka pääsevät käsiksi materiaaliin, kieliin ja tutkimukseen:

Ota yhteyttä