Tietoa Kieliprojektista

Kun kuntasi liittyy Kieliprojektiin, oppilaat eivät saa ainoastaan pääsyä monikieliseen, digitaaliseen koulutusmateriaaliin. Kunta saa myös pääsyn uusimpaan tutkimukseen ja kehitykseen digitaalisessa oppimisessa.

Säännölliset konferenssit ja muut tapahtumat muuttavat Kieliprojektin tärkeäksi verkostoksi, jossa kunnat voivat vaihtaa kokemuksia keskenään.

Kaikki kunnat voivat vaikuttaa tutkimuksen kulkuun ja siihen, mitä uusia kieliä lisätään olemassa olevien lisäksi.

Tutkimuskokoelma (ENG)

Tietoa Binogista

Binogi on aatteellinen organisaatio. Kieliprojektin ja sen tukena olevan tutkimuksen kautta haluamme luoda kestävän, inspiroivan ja kattavan oppimisympäristön. Yhdessä kuntien, Åbo Akademin, Tukholman, Lundin ja Göteborgin yliopistojen tutkijoiden kanssa toteutamme tutkimus- ja kehitysprojektia, "Kieliprojektia". Tämä projekti tähtää siihen, että kaikki - myös äskettäin maahan muuttaneet oppilaat - menestyvät hyvin koulussa.Oppimateriaalit ja työkalut

Alan ammattilaisten, opettajien ja animaattorien luoma oppimateriaali.

Puheenkäännökset ja tekstitykset usealla eri kielellä.

Videoissa säädettävä nopeus.

Kieliprojekti

Sopii yhtä hyvin kieltä oppivalle kuin jo sitä osaavalle!

Tarpeiden mukainen käyttöönottokoulutus ja tuki.

Verkostoituminen ja tiedonvaihto yhteistyössä kuntien sekä yliopisto-tutkijoiden kanssa