Tietoa kieliprojektista

Kun kuntasi liittyy Kieliprojektiin, opiskelijat eivät saa ainoastaan pääsyä monikieliseen, digitaaliseen koulutusmateriaaliin. Kunta saa myös pääsyn uusimpaan tutkimukseen ja kehitykseen digitaalisessa oppimisessa.

Säännölliset konferenssit ja muut tapahtumat muuttivat Kieliprojektin tärkeäksi verkostoksi, jossa kunnat voivat vaihtaa kokemuksia keskenään.

Kaikki kunnat voivat vaikuttaa tutkimuksen kulkuun ja siihen, mitä uusia kieliä lisätään olemassa olevien lisäksi.

Äppelviksskolan Ruotsissa

Myöhään syksyllä 2017 tapasimme innokkaita opiskelijoita ja opettajia Äppelviksskolanissa Ruotsissa. He puhuivat Binogin hyödyllisyydestä ja kuinka animoidut videot stimuloivat oppimista.

Öölannin lukio Borgholmissa

Öölannin lukio otti mukaan lähes sata uutta opiskelijaa yön aikana. Kuuntele opiskelijoiden ja opettajien puhuvan siitä, kuinka Binogi antoi opiskelijoille nopean keinon saavuttaa lukion tavoitteet.

Falkbergsskolan Botkrykassa

Falkbergsskolan oli yksi kahdestakymmenestä pilottikoulusta. Dokumenttiohjelmassa alla voit katsoa opiskelijoiden ja opettajien jakavan kokemuksia pilottiprojektista. Puhumme myös tutkimuskysymysten taustoista ennen Kieliprojektia.

Paras mahdollinen monikielinen koulutusmateriaali

Kieliprojekti on jatkuva yhteistyöprojekti, joka tähtää parhaan mahdollisen digitaalisen ja monikielisen koulutusmateriaalin kehittämiseen. Keskitymme erityisesti uusien opiskelijoiden integroimiseen säännölliseen koulutukseen niin nopeasti kuin mahdollista.

Ensimmäinen Kieliprojektin osa alkoi tammikuussa 2015 ja se päättyy joulukuussa 2020. Arvioimme, kehitämme ja julkaisemme koulutusmateriaalia jatkuvasti. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä oppiaineiden parissa ja kartuttaa samalla kielitaitoa. Kieliprojektiin osallistuvat kunnat pääsevät käsiksi Binogin digitaaliseen koulutusmateriaaliin, jonka opetukset on käännetty kuudelle kielelle tänä päivänä.

Projektin tausta

Keväällä 2014 käänsimme testimielessä oppiaineista kolme - kemian, biologian ja uskonnon - ja dubbasimme ne arabiaksi. Kahdessakymmenessä koulussa kahdessatoista kunnassa opiskelijat, opettajat ja ohjaajat testasivat koulutusmateriaaleja. Testit osoittivat selkeästi, että on mahdollista tarjota uusille opiskelijoille oppiainekeskeistä koulutusta ensimmäisestä päivästä lähtien. Lisäksi opiskelijat oppivat nopeammin ja tuntevat olonsa paremmiksi, kun he saavat työskennellä koko kognitiivisella kapasiteetilla, jopa ennen kuin he osaavat ruotsinkielen täysin. Tässä luotiin perusta tutkimus- ja kehitysprojektille "Kieliprojektille".