Tämä on Binogi

Kestävyys - Sitoutuminen - Kaikki ovat samanarvoisia - Toiminta - Kehitys

Visiomme on koulu, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä. Yksi koulu kaikille tarkoittaa, että jokaisen, yksilöllisen opiskelijan oppiminen on suunniteltu opiskelijan parhaaksi. Olemme ahkeroineet sen eteen, että olemme saaneet monikulttuurisen tiimin. Tiimiimme kuuluu ihmisiä, joilla on eri taustat, sukupuoli, kieli ja seksuaalisuus. Tämä on hyödyllistä, kun suunnittelemme tuotteita ja palveluja; ja se on jotain, joka antaa käyttäjille ja yhteistyökumppaneille lisäarvoa.

Opetusmateriaalimme tähtää opiskelijoiden itsetunnon vahvistamiseen ja antaa kaikille kestävää ja hyödyllistä tietoa. Opetusmateriaalin perustana ovat lyhyet, animoidut videot, jotka sisältävät toimintaa ja tarkkoja selityksiä. Ne luovat halun oppia, lisäävät ymmärtämistä ja luovat monia erilaisia pohjia pitkäaikaiselle muistille.

Viisi ydinarvoamme

Kestävyys

Me kartutamme kestävää yhteiskuntaa, jossa kestävyys sisältää ympäristön, talouden ja ihmiset.

Sitoutuminen

Sitoutuneet työkaverit antavat meille mahdollisuuden rohkaista opiskelijoiden sitoutumista oppimiseen.

Kaikki ovat samanarvoisia

Koko yrityksemme rakentuu sille, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Näemme sen voimavarana, emme ongelmana, että ihmiset ovat myös erilaisia.

Toiminta

Haluamme jättää selkeän vaikutuksen maailmanlaajuiseen demokratian, yhdentymisen ja tiedon kehitykseen.

Kehitys

Haluamme olla alkuperäinen ja eteenpäin työntävä voima koululle myös tulevaisuudessa. Sen vuoksi rohkaisemme sekä työkavereitamme että yhteistyökumppaneitamme jatkuvaan kehitykseen.

Olemme vahvasti voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhtiö. Olemme sijoittaneet taloudellisen ylijäämän tutkimukseen ja opetusmateriaalin kehittämiseen. Haluamme myötävaikuttaa kestävään yhteiskuntaan, jossa kestävyys sisältyy ympäristöön, talouteen ja ihmisiin.

Olemme Ruotsissa markkinoiden johtava digitaalipelaaja. Opiskelijat yli 80 kunnassa saavat tukea tänään huolimatta siitä, ovatko he uusia opiskelijoita, onko heillä oppimisvaikeuksia tai oppivatko he uusia asioita nopeasti. Saksassa ja Kanadassa olemme käynnistäneet yrityksen - Binogin - jossa liiketoiminta toimii samoilla tavoilla kuin Ruotsissa. Jopa muita maita on jonossa. Meillä on myös suunnitelmissa laajentaa toimintaa pakolaisleireille, joissa koulutus on usein laiminlyöty.