Tutkimus antaa lisäarvoa

Kieliprojekti on tutkimus- ja kehitysprojekti, joka kehittää monikielistä koulutusmateriaalia ja sen tavoitteena on:

Antaa opiskelijoille mahdollisuuden käyttää heidän vahvinta kieltään oppiakseen.
Antaa opettajille resursseja käsitellä monikielisiä luokkia.
Antaa ohjaajien näkemyksiä opiskelijoiden edistymisestä
Lisätä massiivisesti niiden opiskelijoiden osuutta, jotka saavuttavat toisen koulutusasteen vaatimukset.

Tutkimusagenda

Tutkimussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 työskentely on suunnattu neljälle alueelle.

1. Uusi tutkimusverkosto

Uusi tutkijoiden verkosto tuo sekä yhteen kaukaiset tutkimusalueet että identifioi kiinnostavia tutkimuskysymyksiä, jotka voivat kiinnostaa johtavia tutkijoita Ruotsissa ja ulkomailla.

Tämän verkoston rakentamiseksi perustettiin ryhmä, jolla on näkemyksiä ja kontakteja. Ryhmää johtaa professori Bengt Hansson Lundin yliopistosta. Ryhmään kuuluvat myös psykologian professori Erland Hjemlquist (Göteborgin yliopisto), kielitieteen professori Jens Allwood (Göteborgin yliopisto), analyyttisen sosiologian professori Peter Hedström (Linköpingin yliopisto), kognitiivisen neurotieteen professori Torkel Klingberg (Karolinska Institutet) ja kognitiivisen tieteen professori Agneta Gulz (Lundin yliopisto). Ryhmä on myös aloittanut yhteistyön Tukholman yliopiston ruotsin kielen ja monikielisyyden yksikön kanssa.

2. Tutkimusmenetelmien suunnitelma

Uusi tutkimussuunnitelma, jota ollaan luomassa, sisältää osittain niin kutsutun kyselytutkimuksen ja osittain tutkimuksen, joka koskee yleisiä kognitiivisia periaatteita oppimisprosessissa ja sen soveltamista Binogille. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on alkanut yhdessä Madeleine Medócin kanssa, jolla on kokemusta opiskeluun liittyvien dokumenttien ohjeistuksen muotoilusta Skolverketissä.

Tulevina vuosina tehokas tutkimus jatkuu tutkimuskysymyksellä: Johtaako opintojenohjaus äidinkielellä lisääntyneeseen vaatimusten saavuttamiseen laajemmin silloin, kun opintojenohjaus saadaan Binogilta äidinkielellä?

3. Kehitystyö kunnissa

Olemme vuorovaikutuksessa ja teemme konkreettista yhteistyötä kuntien kanssa, jotka ovat osallisina Kieliprojektissa.

Tämä uusi työskentely perustuu olemassa olevaan kehitystyöhön kussakin kuntien kouluissa. Tässä kohtaa Kieliprojekti pystyy tukemaan ja vahvistamaan työtä, jolla tutkimus saadaan valmiiksi.

Yksi esimerkki on yhteistyö Landskronan kanssa, jossa keskitymme yhdessä siihen kuinka opettajat voivat "kehittää ja käyttää kieltä kehittäviä ja monitieteisiä tapoja työskennellä perustavien yhteyksien, opinto-ohjelman tunnettavuuden ja digitaalisten työskentelytapojen tuen kautta". Tällä alueella aiomme tehdä yhteistyötä kaikkien kuntien kanssa, jotka osallistuvat Kieliprojektiin.

4. Käyttäjätietojen analysointi

Luomme systemaattista analyysia käyttäjätiedoista mittaamalla Binogia paljon käyttävien opiskelijoiden tapahtumien, kertojen ja tulosten määrät.

Ungdomsbarometern ohjaa työtä ja siihen sisältyvät jopa opiskelijakyselyt.

Lisäksi sitä ohjaa tulosietojen analyysivertailu Skolverketin tietojen ja Binogia käyttäviin kouluihin liittyvien tietojen välillä.