Delta i Språkprojektet

Delta i Språkprojektet och var med att utveckla kunskap, verktyg och metoder för ett bättre mottagande av nyanlända elever

Det här får ni som deltagande kommun:

 • Full tillgång till hela läromedlet på svenska för alla högstadieelever i kommunens skolor under tre år. Det inkluderar alla nio ämnen redan från start.
 • Full tillgång till hela språkpaketet, med åtminstone fem språk utöver svenska och finska i text, tal och övningsuppgifter. Ytterligare tre språk läggs till allt eftersom de blir tillgängliga under projektets gång.
 • Seminarier och erfarenhetsutbyten mellan kommuner och skolor varje termin. Då samlar vi lärdomar och anpassar projektet, metoden, tekniken och innehållet baserat på erfarenheter och önskemål.
 • Tillgång till Språkprojektets forskare och experter.

Det här bidrar kommunen med:

 • Medfinansiering av projektet under tre år.
 • Lärare, studiehandledare och områdesexperter som vill testa, utvärdera och dela med sig av erfarenheter.
 • Möjlighet för forskarna att göra intervjuer och samla anonymiserad data om elevers resultat för att kunna följa upp och mäta resultat.

Det här ser medverkande kommuner som fördelar:

 • Ökade förutsättningar för alla elever, oavsett bakgrund, att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt.
 • Stöd till metodutveckling i undervisningen.
 • Höjd kvalitet på studiehandledningen för nyanlända.
 • Elevernas motivation för lärandet ökar.
 • Elever med annat modersmål än svenska kan snabbare nå läroplanens kunskapsmål.
 • På sikt höjda resultat och större andel behöriga elever till gymnasiet.

Vill din kommun delta? Eller önskar du få mer information? Kontakta redan i dag våra kommunansvariga. De finns till för att hjälpa dig och din kommun.

Kontakta oss