Om Språkprojektet

När din kommun ansluter sig till Språkprojektet stannar det inte vid att eleverna får tillgång till ett mångspråkigt digitalt läromedel. Kommunen får också ta del av aktuell forskning och utveckling inom digitalt lärande.

Tillsammans med över 100 kommuner i Finland och Sverige samt forskare från universitet världen över bedriver Binogi forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet.

Målet är att främja en jämlik, inspirerande och inkluderande skola genom att utveckla ett flerspråkigt digitalt läromedel för alla elever. Regelbundna konferenser och andra event gör Språkprojektet till ett viktigt nätverk, där din kommun kan utbyta erfarenheter med andra kommuner. Alla kommuner kan också påverka inriktningen på forskningen.

Språkprojektet startade 2015 för att ge nyanlända en bättre chans att ta till sig kunskap i skolan på sitt eget språk under tiden som eleverna lärde sig det svenska språket. Men ganska snart visade det sig att alla elever oavsett bakgrund och språk tog till sig kunskapsstoffet via Binogis filmer och quiz på ett framgångsrikt sätt. I Finland påbörjades Språkprojektet år 2019.

I och med den stora efterfrågan växte Språkprojektet. Därför har vi sedan starten 2015 utvecklat fler ämnen och fler språk.

Forskningssammanställning (ENG)

Skola för alla från första dagen

Binogi är en idéburen organisation. Genom Språkprojektet och med forskning som stöd vill vi forma ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet tillsammans med kommuner och forskare vid Åbo Akademi samt Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet. Detta för att alla – även nyanlända – ska lyckas i skolan.Läromedel & verktyg

Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.

Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk.

Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov.

Språkprojektet

Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga.

Behovsanpassad implementering och support.

Nätverk, kunskapsutbyte och samverkan med erkända forskare.