Om språkprojektet

När din kommun ansluter sig till Språkprojektet stannar det inte vid att eleverna får tillgång till ett mångspråkigt digitalt läromedel. Kommunen får också ta del av aktuell forskning och utveckling inom digitalt lärande.

Regelbundna konferenser och andra event gör Språkprojektet till ett viktigt nätverk, där din kommun kan utbyta erfarenheter med andra kommuner.

Alla kommuner kan också påverka inriktningen på forskningen.

Äppelviksskolan i Stockholm

Senhösten 2017 träffade vi entusiastiska elever och lärare på Äppelviksskolan i Stockholm. De berättar om nyttan av Binogi och om hur de animerade filmerna stimulerar lärandet.

Ölands gymnasium i Borgholm

Ölands Gymnasium tog nästan över en natt emot hundra nyanlända. Hör elever och lärare berätta om hur Binogi gav ungdomarna ett snabbspår till gymnasiekompetens.

Falkbergsskolan i Botkyrka

Falkbergsskolan var en av de tjugo pilotskolorna. I dokumentärfilmen nedan kan du se elever och lärare dela med sig av sina upplevelser från pilotstudien. Vi berättar också kort om bakgrunden till, och frågeställningarna inför, Språkprojektet.

Bästa möjliga mångspråkiga läromedel

Språkprojektet är ett flerårigt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla bästa möjliga digitala och flerspråkiga läromedel. Särskilt fokus ligger på att så snabbt som möjligt integrera nyanlända i skolans ordinarie undervisning.

Språkprojektets första del sträcker sig från januari 2015 till december 2020. Vi utvärderar, utvecklar och lanserar läromedlet löpande. Det ger eleverna möjlighet att arbeta med ämnesinnehållet parallellt med språkinlärningen. Kommuner som går med i Språkprojektet får tillgång till Binogi digitala läromedel, där lektionerna i dag är översatta till sex språk. Framöver adderar vi ytterligare tre språk: thailändska, farsi och spanska. Franska och tyska kommer också att ingå som en extra bonus.

Bakgrund till projektet

Under vårterminen 2014 översatte vi på prov tre ämnen – kemi, biologi och religion – och dubbade dem till arabiska. På 20 skolor i 12 kommuner testade elever, lärare och studiehandledare läromedlet. Testerna visade tydligt att det är möjligt att erbjuda nyanlända elever ämnesundervisning från första dagen i skolan. Dessutom lär sig eleverna fortare och mår bättre när de får arbeta med hela sin kognitiva kapacitet direkt, redan innan de behärskar svenska till fullo. Här lades grunden till det som blev forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet.