Detta är Binogi

Hållbarhet - Engagemang - Allas lika värde - Inverkan - Engagemang

Vi drivs i allt vårt arbete av visionen om en skola där alla har chans att lyckas. En skola för alla innebär att varje enskild elevs lärande utformas för just den elevens bästa. Vi strävar efter att ha ett mångkulturellt team som inkluderar människor med olika bakgrund, kön, språk och läggning. Det är en styrka när vi utformar produkter och tjänster, och något som ger våra användare och samarbetspartner ett mervärde.

Vårt läromedel syftar till att stärka elevernas självkänsla och ge alla en varaktig och användbar kunskap. Grunden i läromedlet är korta animerade filmer med handling och tydliga förklaringar. Det skapar lust i lärandet, ökar förståelsen och ger många olika hållpunkter för långtidsminnet.

Våra fem kärnvärden

Hållbarhet

Vi bidrar till ett hållbart samhälle, där hållbarhet omfattar miljö, ekonomi och människor.

Engagemang

Engagerade medarbetare ger oss möjlighet att främja elevernas engagemang i lärandet.

Allas lika värde

Hela vår verksamhet bygger på alla människors lika värde. Att människor också är olika ser vi som en resurs, inte som ett problem.

Inverkan

Vi vill ge ett tydligt avtryck i den globala utvecklingen av demokrati, integration och kunskap.

Engagemang

Vi vill vara drivande och nyskapande för skolan även i framtiden. Därför främjar vi en kontinuerlig utveckling för både medarbetare och samarbetspartner.

Vi är ett starkt vinstbegränsat, politiskt och religiöst obundet företag. Ekonomiskt överskott investerar vi i forskning kring och utveckling av vårt läromedel. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle, där hållbarhet omfattar miljö, ekonomi och människor.

I Sverige är vi en marknadsledande digital aktör. Elever i över 100 kommuner får i dag stöd, oavsett om de är nyanlända, har inlärningssvårigheter eller har lätt för att lära sig. Vi verkar idag i Sverige, Finland, Tyskland, Kanada och Kenya. Även andra länder står på tur. Det finns också planer på att driva verksamhet i flyktingläger, där skolgången ofta är eftersatt.