Välkommen till Binogi

Den digitala vägen till lärande

Europa röstar!

Valet till Europaparlamentet hålls den 6–9 juni 2024.
Välkommen att se Binogis filmer om EU-valet!
Europeiska unionen
Vad har Europeiska unionen åstadkommit?
Valet till Europaparlamentet

Vad är Binogi?

Binogi är en matematisk-naturvetenskaplig lärplattform som innehåller korta animerade filmer. Filmerna grundar sig i läroplanens centrala innehåll och finns på flera olika språk.

Animerade, flerspråkiga, ämnesfilmer

Filmerna är Binogis hjärta. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Materialen grundar sig i läroplanens centrala innehåll för åk 7-9, men fungerar även utmärkt för användning i bl.a. åk 4-6.

Quiz på tre svårighetsnivåer

Till varje ämnesfilm hör quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande. För varje besvarat quiz samlar eleverna poäng, vilket är ett roligt och engagerande sätt att få nya kunskaper.

Tillgängliga språk

language

svenska

language

finska

language

engelska

language

arabiska

language

somaliska

language

dari

language

tigrinska

language

thailändska

language

tyska

language

franska

language

spanska

language

polska

language

ukrainska

language

turkiska

language

ryska

Elever
Elever
Lärare
Lärare
Föräldrar
Föräldrar
Kommuner
Kommuner
Världen
Världen

Skola för alla från första dagen

Du lär dig mer och snabbare om du har kul. Filmer med handling, rörliga bilder och tydliga förklaringar gör att du minns bättre vad du just lärt dig. Har du lätt att lära? Eller känns skolan seg? Har du ett annat modersmål än svenska? Binogi är gjort för just dig!

"Binogi är bra då filmerna är korta och lätta att förstå. Det är bra när man kan kan byta språk och kiva med omväxling till att lyssna på läraren. Man lär sig bra när man måste fundera lite när man gör på quizarna."

15-åring, Elev
Helsinge skola, Vanda

Vi hjälper dig att hjälpa dina elever

Vi sätter, precis som du, elevernas lärande i centrum. Tillsammans kan vi lyfta alla elevers prestationer. Våra filmer skapas av erfarna ämnesexperter, professionella manusförfattare, innovativa animatörer och skolade röstskådespelare. Materialet förenklar även din planering och sparar tid. Tillsammans kan vi skapa en skola för alla.

"Binogi fungerar bra som stöd för eleverna, då man kan gå igenom samma sak på flera olika sätt och eleverna på det viset får repetition. Språket är lätt att förstå, lämplig mängd innehåll per film. Fint när man har en möjlighet att byta språket eller sätta på textning, vilket fungerar som ett bra stöd för dem som ännu lär sig skolspråket. Frågorna i quizarna är tillräckligt lätta så att eleverna känner att de förstår dem och orkar därmed göra dem ordentligt. För de elever som missat lektionen eller vill få repetition inför provet passar det utmärkt att se på filmerna."

Anna-Maria Manninen, Speciallärare åk 7-9
Helsinge skola, Vanda

Lär dig tillsammans med ditt barn

Med Binogi kan du som förälder stötta ditt barns lärande och få bättre inblick i skolarbetet. Tillsammans kan ni se alla lektioner på dator, läsplatta eller mobil. Våra lärorika filmer och quiz finns på många olika språk. Det underlättar för dig som pratar annat språk än svenska.

"Tack för en fantastisk och kraftfull tjänst! Lättillgängligt innehåll som ger oss både aha upplevelser, skratt och bättre skolresultat. Fortsätt göra oss gladare och smartare!"

Linda-Ho-gstedt.jpg

Linda Högstedt, Förälder

Skola för alla från första dagen

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

"Vår personal är bland de bästa i världen och förtjänar de bästa redskapen i sitt jobb. Vi vill ge vår personal de bästa möjligheterna att bygga upp sin undervisning. Med Binogi vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för inlärning och erbjuda eleverna roliga och motiverande lärstunder."

Rikard Lindström, Utbildningsdirektör
Borgå

Alla barn har rätt till en bra utbildning

Vårt arbete för en inkluderande och jämlik utbildning med hög kvalitet sträcker sig utöver Finlands gränser. Vi verkar också i Sverige, Tyskland och Kanada - med samma grundtanke trots olika förutsättningar och utmaningar.

Bra utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. I FNs globala mål 4 ingår att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Ett mål som vi helhjärtat ställer upp på och dagligen verkar för.

En pedagogisk och flerspråkig lärplattform

Se filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Titta själv, med en kompis eller tillsammans i klassen.

Att jämföra bråk med olika nämnare

Att jämföra bråk med olika nämnare

Från Aristoteles till klassisk fysik

Från Aristoteles till klassisk fysik

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Samarbeten & finansiering

Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi nya möjligheter. Språkprojektet medfinansieras av sina medverkande kommuner.

Har du en idé som du vill samverka kring?