Binogis utbildningsmaterial

Här hittar du allt du behöver för att komma igång med Binogi eller fördjupa dina kunskaper om läromedlet.

Kom igång med Binogi!

Är du en ny användare på Binogi eller vill du repetera? Oavsett så föreslår vi att du tittar igenom den här sidan. Här hittar du:

 • Instruktionsfilmer
 • Datum för livesupport med Binogi under vårterminen
 • Fördjupningsmaterial

Vi är övertygade om att du kommer att få en god förståelse för hur Binogi fungerar när du har gått igenom vårt material. Du är också välkommen att höra av dig till vår support: support@binogi.fi

Är du elev? Då ber vi dig att scrolla längst ner på denna sida. Där hittar du instruktionsfilmer som passar dig.

Lycka till och välkommen till Binogi!

Här är våren 2022 med Binogi!

Vi gör vårt yttersta för att nästa termin ska bli så bra som möjligt. Därför har vi ett upplägg med en kombination av förinspelat material som du kan titta på precis när du vill, samt schemalagd digital livesupport under hela terminen för att snabbt få svar på frågor som uppkommer.

 1. En samling korta instruktionsfilmer för dig som vill gå igenom en viss specifik funktion.

Konceptet bygger på att du först tittar på instruktionsfilmerna och sedan deltar i en schemalagt livesupport. Om du har använt Binogi ett tag kan du scrolla längre ner på sidan för att hitta fördjupningsmaterial.

Missa inte Binogis Q&A:s sista torsdagen i varje månad då du kan kika in via möteslänken med dina frågor och funderingar!
(Välj en tid som passar dig, ingen anmälan krävs, nedan är möteslänkar)

Tors 27/1 kl 15-16
Tors 24/2 kl 15-16
Tors 31/3 kl 15-16
Tors 28/4 kl 15-16
Tors 26/5 kl 15-16

Med detta hoppas vi att din termin blir så bra, smidig och effektiv som möjligt!

Skriftliga manualer för lärare

I våra skriftliga manualer kan du lära mer om:

 • Hur du hanterar lärardelens funktioner (t ex administrerar dina klasser, grupper och uppgifter)
 • Hur du söker film
 • Hur du lägger till en elev

Binogi och distansundervisning

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

 1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
 2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
 3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
 4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

Fördjupning:

Intervju med den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins:

I intervjun med den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins får vi veta mer om kopplingen mellan språk och vår identitet.

Binogis Meetups

Ta del av tidigare meetups som Binogi har arrangerat. Vi har bjudit in intressanta personer som berättar om aktuell forskning och andra projekt:

Meetup om flerspråkigt lärande:
Sandra Pileman är projektledare för Skolverkets riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga elevers lärande i Burlövs kommun i Sverige. Här berättar hon om: Nyanländas lärande och flerspråkigt lärande i Burlövs kommun
Gudrun Svensson är docent i Svenska som andraspråk och Universitetslektor vid Linnéuniversitetet, i Växjö, Sverige. Här berättar hon om transspråkande undervisning.

Meetup om implementering av digitala läromedel:
Forskaren Italo Masiello berättar om en pågående forskning i samarbete med Språkprojektet och Linnéuniversitet i Växjö, Sverige: Hur man implementerar digitala läromedel i skolor och kommuner

Meetup om de globala målen i ditt klassrum:
Binogis forskningssamordnare Sofia Demetriades berättar om bakgrunden till Agenda 2030 och lyfta lokala och globala utmaningar och didaktiska perspektiv på hållbarhet och särskilt utgå från det fjärde globala målet: ”God utbildning”.
Tomas Vågstedt från Nolaskolan i Örnsköldsviks kommun i Sverige har i många år framgångsrikt arbetat med att integrera de globala målen i sin undervisning. Han delar med sig av sina erfarenheter och metoder.
Binogis CSS Mats Larsnäs berättar även om adventskalender 2021 som är baserad på de globala målen.

Instruktionsfilmer för dig som är elev:

Du som är elev och ny användare av Binogis läromedel gör rätt i att titta på dessa filmer:

I denna instruktionsfilm får du lära dig hur du navigerar i elevdelen. Du får bl a veta hur du hittar ämnen och filmer och vad du kan göra i inställningar.

I denna instruktionsfilm får du lära dig hur du hittar den film du söker.